Medlemskab

Medlemskab

Ønsker du at melde dig ind i Samfundet, skal du blot meddele det til:

Søren Holm
Mail: sdh@post.tele.dk

Husk at angive: navn, stilling, årgang, adresse, @mail og tlf. nummer (fastnet og eller mobil).

Så vil du få tilsendt et eksemplar af bogen og en opkrævning af årskontingent på 300 kr.