Schneeklothianer Samfundet

Schneeklothianer-Samfundet

Ved Schneekloths Skoles 40-års jubilæum d. 2 maj 1894 afholdtes en større fest dels på skolen, dels ”ude i byen”, hvortil en kreds af ældre elever havde indbudt. Dr. Plesner skriver i sin bog om skolen, udgivet i anledning af 100-års jubilæet i 1954: ”Et varigt minde om denne fest blev oprettelsen af Schneeklothianer-Samfundet af 2den Maj.

Samfundets formål er dels ved selskabelige sammenkomster at knytte og vedligeholde forbindelsen mellem gamle Schneeklothianere, dels at støtte trængende udgåede eller nuværende elever i skolen.” Dette sidste formål er de senere år blevet genoplivet i form at uddelingen af et legat til ”årets student” på Brøndby Gymnasium, der i 1992 efterfulgte det nedlagte Schneekloths Gymnasium, som i 1969 var flyttet til Brøndby fra Værnedamsvej i København.

Det er Samfundets håb - og der arbejdes dermed - at generere potentielt interesserede medlemmer. Samfundet afholder 4-5 årlige medlemsmøder. Møderne danner rammer om foredrag og forskellige indslag, kulminerende med generalforsamlingen i begyndelsen maj så tæt på skolens fødselsdag som muligt med middag, sang og bægerklang.

Mødernes indhold leveres ofte af en foredragsholder, der har gået på skolen, og som har haft et levnedsløb, der danner baggrund for en interessant beretning eller causeri.

Således kan i flæng nævnes:
Tage Voss, læge, forfatter og debattør der om skolen og virkeligheden,

Lars Lunding Andersen, der som adm. dir. i Zoo inviterede til en aften bag kulisserne i Zoo,

John Steenberg, der causerede om sine mange år i underholdningsbranchen – og senere om hypnoterapi,


Prof. Søren Holm hhv. dr. med. Jørgen Pless har ved flere lejligheder berettet om sundhedsvæsenet,

Søren Holm om sine erindringer som elev på Den franske Skole 21. marts 1945,
Tage Nørgaard om opfindelser på professionelt plan,

Ambassadør Claus Juul Nielsen om Iran og landets atompolitik,

Museumschef Jørgen Selmer, viste rundt på ”sit” Københavns Bymusæum,

Speciallæge Bent Eikard om at være hospitalsklovn,

Orlogskaptajn Henrik Jerger om sin tjeneste i Bagdad under Irak-krigen,

Operasanger Tonny Landi om sit liv med operaen,

Advokat Jan Erik Kornerup Jensen om sit virke som forsvarsadvokat i bl.a. Tvind-sagen,

Civ.ing. John Faurholdt om den kommende metrocityring

Dir. Preben Kjær om sin karriere i Falck, SAS og D.A.F.

William Heering har berettet om kinesiske junker,

Ove Spangkow og Bent Eikard har causeret over rejser til England, Provence og Malta.

Der har været rundvisninger på ”det ukendte Kronborg”, på Operaen, på Frederiksberg Slot og i Dyrehaven. Man kommer vidt omkring i emner, tider og steder, der også har inkluderet rundvisninger på Revymusæet, Storm P. Musæet og Nordisk Film.