Bogudgivelse og genopsætning af mindetavle

Bogudgivelse og genopsætning af mindetavle

Hermed har vi fornøjelsen at indkalde til næste møde i Samfundet. Denne gang er det en historisk begivenhed i Schneeklothianer-samfundet.
Netop på skolens fødselsdag har vi fornøjelsen at invitere til reception på Værnedamsvej i anledning af

Tid/Sted: 2. maj kl. 17.30 – 19.30, Værnedamsvej.
Indgang ad Værnedamsvej. Kræver næppe nærmere beskrivelse.
(For gangbesværede skal det bemærkes, at selve receptionen finder sted i en sidebygning på 1. sal med ca. 15 trappetrin. Vi vil støtte alt det, vi kan.)

Deltagelse er gratis.
Vi vil sørge for lidt gode drikkevarer og en let servering i form af nogle sandwiches, snacks og lidt sødt. Rektor vil deltage i receptionen sammen med bidragsydere til bogen.

Lidt om bogen:
Titlen er: Hans Schneekloths Skole 1954 – 1992
Fra Statsgymnasiet Schneekloths Skole på Værnedamsvej til Schneekloths Gymnasium på Brøndby Møllevej.
En bog på 248 sider med masser af billeder af elever og lærere og med klip fra årsskrifterne om temadage, skolerejser og skolekomedier.

Bogen falder i to dele. Første del omhandler tiden på Værnedamsvej de sidste år inden udflytningen til Brøndby, anden del handler om tiden i Brøndby til skolen lukkede i 1992. En pointe i bogen er bl.a., at ungdomsoprøret i slutningen af 1960'erne bliver en lige så skelsættende begivenhed for skolen som udflytningen.
Bogen er skrevet af Flemming Johansen og Henning V. Jensen. Forfatterne er begge sproglige studenter fra Schneekloths Skole på Værnedamsvej i 1965, og Henning blev senere lærer på det nye Schneekloth fra 1974 – 1992 på Møllevej i Brøndby.

Vi glæder os til at fortælle og høre mere om bogen den 2. maj. Fremmødte medlemmer vil modtage et eksemplar af bogen gratis.
Medlemmer, der er forhindret i at deltage den 2. maj, kan modtage bogen med posten mod at indbetale 40 kr. på Samfundets konto i Danske Bank, Reg. nr. 1551 Konto 1 001 906. Beløbet dækker udgifter til forsendelse.
Husk at opgive dit navn ved indbetalingen.

Bogen kan også ”bestilles” til modtagelse på Samfundets Generalforsamling, som finder sted den 26. maj. Giv venligst vores formand Søren Holm et advis, hvis du gerne vil modtage bogen ved generalforsamlingen: sdh@post.tele.dk.
(Hvis bogen ønskes erhvervet af IKKE medlemmer er prisen 240 kr. inkl. levering)

Indkaldelse til generalforsamlingen vil ske i starten af maj med oplysninger om mødetid- og sted. Det kan røbes, at vi satser på et lille kulturelt arrangement på Frederiksberg med efterfølgende generalforsamling i Hansens Familehave kl. 18.00.

Lidt om mindetavlen:
Mindetavlen for faldne Schneeklothianere under 2. Verdenskrig har været gemt bort i mange år efter at Prins Henriks Skole overtog bygningerne. Ved en ihærdig indsats fra gæve medlemmer af Samfundet, er det lykkedes at finde tavlen frem igen, og få den genopsat på nøjagtig samme sted på Hovedbygningen med stor velvilje fra Prins Henriks Skoles rektor Michel Chesne. Vi glæder os også til at fortælle mere om denne mindetavle og de Schneeklothianere, der betalte den ultimative pris i Danmarks frihedskamp.

I er velkomne til at invitere gæster med til også denne begivenhed i Samfundet.

Tilmelding: Tlf.: 40 34 62 73 (Ove Spangkow) eller e-mail: spangkow@mail.dk senest 28. april

Med mange venlige hilsener og på godt gensyn
Bestyrelsen