Ny Schneekloth publikation

Hans Schneekloths Skole 1954 – 1992

Fra Statsgymnasiet Schneekloths Skole på Værnedamsvej til Schneekloths Gymnasium på Brøndby Møllevej.

En bog på 248 sider med masser af billeder af elever og lærere og med klip fra årsskrifterne om temadage, skolerejser og skolekomedier.

Som man kan se af undertitlen, falder bogen i to dele. Første del omhandler tiden på Værnedamsvej de sidste år inden udflytningen til Brøndby, anden del handler om tiden i Brøndby til skolen lukkede 1992. En pointe i bogen er at ungdomsoprøret i slutningen af 1960'erne bliver en lige så skelsættende begivenhed for skolen som udflytningen.

Begge dele rummer et kapitel om selve byggeriet og ideerne bag de to skolebygninger, og i første del er der en række karakteristikker af lærerne på den gamle skole, et kapitel om skolekomedier og om skolens legater og ”Det gule slips” og om håndbold og cricket. Centralt i begge dele står beretninger fra tidligere elever og lærere og interviews om mødet med Schneekloths Skole.
I anden del skriver forskellige lærere om skolerejserne, musiklivet, skolekomedierne, ”Broget Aften” og ”An Evening in Town” og forsøgsundervisningen i edb og Team Danmark-klasserne og filmkundskab, ligesom der er et afsnit om fællestimerne og morgensamlingerne og ”Den røde halskæde”.

Den sidste del af bogen er en skildring af kampen mod lukningen med demonstrationerne ved Amtsgården, henvendelserne til Københavns Amt fra lærerrådet og det store åbent-hus arrangement og en beskrivelse af det sidste skoleår på Schneekloths Gymnasium. En ekstra rejseuge og hele skolen med Oslofærgen på ekskursion til Oslo.

Bogen er skrevet af Flemming Johansen, 1. del., og Henning V. Jensen, 2. del. Vi blev begge sproglige studenter fra Statsgymnasiet Schneekloths Skole på Værnedamsvej i 1965, og Henning blev ad sære veje lærer på det nye Schneekloth fra 1974 – 1992. Det betyder selvfølgelig noget for vinklingen af bogen; men vi er gået efter at give en engageret og neutral fremstilling.

At skrive Schneekloths Gymnasiums historie har været meget spændende, for vi har skrevet den danske gymnasieskoles historie i de år bogen omhandler, og at vi har beskrevet det danske uddannelsessystems historie: Fra gymnasiet som eliteskole til en bred ungdomsuddannelse. Hermed har vi samtidigt på nogle punkter skildret det danske samfunds udvikling fra mangelsamfundet i 1950'erne til velfærdssamfundet i 1960'erne og frem.

Vi håber at du der får bogen i hånden finder genklang for dine egne minder og oplevelser på og med den skole der engang var: Statsgymnasiet Schneekloths Skole og siden Schneekloths Gymnasium.

Bogen kan bestilles hos Schneeklothianer Samfundets formand Søren Holm på sdh@post.tele.dk. Bogen koster 240 kr. inkl. levering.